T. 937.077.043T. 937.077.043

Dret Bancari

La crisi financera ha posat en relleu la vulnerabilitat de les persones que contracten amb les entitats bancàries i la necessitat d'establir un control i protecció al consumidor. L'exemple més evident ha estat i està sent el de les clàusules sòl que estableix una limitació a la baixada del tipus d'interès en els préstecs hipotecari a tipus variable.

En aquest sentit, el dret bancari és el conjunt de totes les normes legals, reglamentàries i administratives que regulen el relacionat amb les activitats bancàries, considerant com a tals les pròpies dels bancs i les d'aquelles entitats del sector financer que han estat assimilades als bancs a l'efecte de sotmetre-les a les mateixes normes de regulació.

Els nostres advocats especialistes en Bancari podran assessorar-li en:
  • Paralització de les execucions hipotecàries i refinançaments
  • Reclamació de les Clàusules sòl i altres clàusules abusives
  • Reclamació de les despeses de constitució de la hipoteca
  • Preferents i obligacions subordinades
  • Hipoteques Mutidivisas
  • Swaps o permutes financeres
  • Assessorament en signatura d'hipoteques
  • Dació en pagament

Pot trucar-nos al 937.077.043 o contactar-nos a través del formulari, per a concertar una primera visita gratuïta amb un especialista. Aquí podrà exposar-nos detalladament el seu cas perquè ho analitzem i li prepararem un pressupost tancat sense cap tipus de compromís.