T. 937.077.043T. 937.077.043

Dret Successori

El Dret de successions o Dret successori és aquella part del Dret privat que regula la successió mortis causa i determina el destí de les titularitats i relacions jurídiques tant actives com passives d'una persona després de la seva mort.

En la regulació de les successions, es contemplen importants aspectes, com ara:
  • Destí que se li donaran als béns del difunt o causant. Es determina l'àmbit d'actuació de l'autonomia de la voluntat, les normes imperatives que siguin necessàries i les normes dispositives que supliran la voluntat del causant, en cas de no existir testament.
  • Requisits de validesa del testament, amb la finalitat d'assegurar que el que aparegui en ell sigui realment la voluntat del testador.
  • Els tràmits necessaris per al repartiment del cabal relicte (béns hereditaris).

Des de Seige Advocats l'assessorarem en la redacció del testament perquè es compleixi la seva voluntat en l'àmbit successori patrimonial i en l'àmbit personal (reconèixer un fill extramatrimonial, nomenar tutors o administradors patrimonials per als fills o persones discapacitades etc).

- Planificarem i ordenarem el patrimoni per tal de reduir el pagament d'impostos i aconseguir així la transmissió dels nostres béns amb la mínima afectació possible.

- Tramitarem l'acceptació de la seva herència, acompanyant-i assessorant durant tot el procés des de la recopilació dels certificats necessaris fins a la presentació de l'Impostos i inscripció en el Registre de la Propietat dels béns immobles heretats.

- En altres ocasions impugnem disposicions testamentàries, quan el testador no esmenta a un legitimari o es produeix una desheretament injust, entre altres casos.

- En l'àmbit empresarial, planifiquem la successió de l'Empresa Familiar establint els mecanismes necessaris per a una successió ordenada i meditada en què es redueixin el màxim possible els costos tributaris.


Pot trucar-nos al 937.077.043 o contactar-nos a través del formulari , per a concertar una primera visita gratuïta amb un especialista. Aquí podrà exposar-nos detalladament el seu cas perquè ho analitzem i li prepararem un pressupost tancat sense cap tipus de compromís.