T. 937.077.043T. 937.077.043

Assessoria Fiscal Comptable

La comptabilitat és una ciència (ja que produeix coneixement sistemàtic i verificable) i una tècnica (permet processar i aplicar dades) que aporta informació d'utilitat per a la presa de decisions econòmiques. El seu objecte d'estudi és el patrimoni, l'anàlisi apareix reflectit en els denominats estats comptables o estats financers.

Fiscal (del llatí Fiscalis) és el pertanyent o relatiu al fisc. Aquest terme està vinculat a la hisenda pública o al conjunt d'organismes públics encarregats de la recaptació d'impostos.

Es coneix com comptabilitat fiscal al sistema d'informació relacionat amb les obligacions tributàries. Aquest tipus de comptabilitat es basa en les normatives fiscals establertes per la llei i contempla el registre de les operacions per a la presentació de declaracions i el pagament d'impostos.

L'equip assessor fiscal de Seige treballarà per mantenir en ordre i al dia la situació comptable i fiscal de la seva empresa. El nostre objectiu no es limita a la presentació d'impostos, sinó que busquem aportar el valor afegit de l'anàlisi periòdic de les dades per intentar corregir o potenciar el funcionament de l'empresa.

Alguns dels nostres serveis són:
 • Mecanització informàtica mensual dels assentaments comptables generats per l'activitat empresarial, factures emeses, factures rebudes, despeses i moviments bancaris, sobre la base del Pla General Comptable vigent en cada moment.
 • Confecció i tramitació dels impostos trimestrals d'IVA, IRPF i retencions. models 303-111-115-123-130
 • Confecció i tramitació dels resums anuals d'IVA, IRPF i retencions així com la declaració anual d'operacions amb tercers. models 390-190-180-347.
 • Estudi, confecció i tramitació de l'Impost de Societats, model 200 i dels tres pagaments a compte, model 202.
 • Càlcul i realització de les Amortitzacions anuals i de les Regularitzacions anteriors al Tancament Comptable Anual.
 • Confecció dels Comptes Anuals i Memòria i inscripció en el Registre Mercantil (Balanços de Situació i de Pèrdues i Guanys, Memòria, Certificat de Junta).
 • Confecció dels llibres comptables i inscripció en el Registre Mercantil.
 • Confecció d'informes comptables amb Balanços de Situació i de Pèrdues i Guanys per a bancs i / o proveïdors.
 • Contestació de les notificacions telemàtiques realitzades per l'Agència Tributària.
 • Informes trimestrals de la situació de l'empresa.
 • Realització de qualsevol tràmit telemàtic davant l'Agència Tributària.
 • Atenció personalitzada de tot tipus de consultes en l'àmbit comptable i fiscal.


Pots contactar a través de la secció Contacte o bé trucant al 937.077.043
También te puede interesar...
 • 11/02/2022
  Ajudes i Subvencions 2022 \"Kit Digital\"
  Ajudes: el Kit Digital 

  El marc regulador del “kit Digital” pertany a un programa del Govern per a la digitalització i transformació de les pymes, micropymes i autònoms. Aquest pla publicat al BOE el dijous 30 de desembre de 2021 compta amb un pressupost de 3.067 milions d'euros derivats del fons de recuperació de la UE.

  Amb això, es pretén optar a unes ajudes destinades a la incorporació d’eines digitals com a llocs webs i presència a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence, gestió de processos etc.

  Poden optar al programa empreses de tots els sectors a través del portal oficial Accelera pyme (https://acelerapyme.gob.es). Un cop aceptada l’ajuda, les empreses rebran un bo digital que es podrán gastar als serveis dels agents digitalitzadors.

  La sol·licitud del Kit Digital és accessible tant per a les empreses petites, com a microempreses i autònoms. El Govern les separa en funció del nombre de treballadors, per tant, la quantia de les ajudes del “bo digital” serà en funció del nombre d'empleats.  El “bo digital”, correspon a un dret de pagament, que es dóna una vegada aceptada l'ajuda, s'engloben uns serveis en funció de la mida o grosor de l’empresa/autònom (nombre de treballadors) i solucions informàtiques:


  Els serveis contractats comporten una quantia de la que el cost total no  podrà excedir. Per tant, hi ha alguns conceptes exclosos del programa Kit Digital, tal com especifica el BOE, per exemple impostos, elements de maquinari o despesa de les connexions a internet.
 • 21/09/2018
  Subvencions a la contractació a Barcelona
  Subvencions a la contractació a Barcelona

  Moltes vegades les empreses es queixen de la manca de subvencions i, encara que és veritat que han disminuït, en realitat segueixen havent oportunitats cada vegada són més concretes i encaminades a finalitats específiques i no generals.

  Concretament l'Ajuntament de Barcelona, fa uns quants anys, subvenciona a fons perdut la contractació laboral, insistint en cada exercici en un grup determinat de població.

  Actualment la línia oberta, sota el títol de "Bona Feina, Barcelona", es refereix a la subvenció a fons perdut de fins a 12.000 € per a la contractació de persones de certs col·lectius. La finalitat és la contractació de persones que estiguin en alguna de les quatre circumstàncies següents:
  1.- Persones majors de 40 anys en situació d'atur de llarga durada.
  2.- Persones en risc d'exclusió social.
  3.- Persones participants en programes d'inserció laboral de Barcelona Activa (organisme depenent de l'Ajuntament de Barcelona).
  4.- Persones amb residència en algun dels territoris d'actuació preferent de la ciutat.

  Les empreses participants han de complir els següents paràmetres:
  1.- Tenir com a mínim un centre de treball a l'Àrea metropolitana de Barcelona.
  2.- Portar com a mínim 6 mesos d'activitat.
  3.- Estar al corrent de pagament amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
  4.- Subscriure i formalitzar un contracte de treball de mínim 12 mesos, o bé indefinit.
  5.- El sou anual no podrà ser inferior als 13.062,72 € en jornada completa.

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 31 de desembre.

  En Seige tenim experiència en la tramitació i obtenció de subvencions a fons perdut. Treballem sempre a resultats i, per tant, només cobrem si vostè rep la subvenció.

  Per a més informació:
  barcelonactiva.cat/bonafeina
  info@seigeabogados.com
  Telèfon: 93.707.70.43

  Josep M. Mur
  Gestor d'Empresa